Online concerten mei 2020 deel 11: Mila Li

21 mei 2020

Wegens het niet doorgaan van de reguliere concerten, publiceren we hier de geleerde resultaten van de afgelopen tijd.

Vandaag:

Mila Li – Sonatine deel 1 (A. Diabelli)